Mapa smogu

W tym miejscu przedstawiamy Ci dane pomiarowe pyłów PM 2.5 i PM 10 z naszych czujników smogu.
Więcej informacji o tych czujnikach przedstawimy wkrótce.

Kolory na mapie przedstawiają poziom jakości powietrza w danym miejscu
Bardzo dobry / Dobry / Umiarkowany / Dostateczny / Zły / Bardzo zły

Porównaj dane: